Inschrijven register

 

U heeft de mogelijkheid - mits u de opleiding Docent Gevaarsbeheersing met succes heeft afgerond - om opgenomen te worden in het register. 

U dient het volgende te doen:
 

  • Stuur een mail naar info@gevaarsbeheersing.nl of ga naar contact. Geef hierin aan dat u zich in wilt schrijven in het register. Vermeld u naam, adres, postcode en woonplaats.
  • U krijgt vervolgens een inschrijfformulier en een VOG - verklaring toegestuurd. 
  • Stuur deze verklaring met inschrijfformulier retour naar ons secetariaat. Geef daarbij duidelijk aan wat uw specialiteiten zijn op het gebied van gevaarsbeheersing. Ook uw opleidingen en andere zaken omtrent het  geven van cursussen zijn van belang.
  • De registerbijdrage is € 55,- per jaar. Maak deze over op het bankrekeningnummer van het register met vermelding 'inschrijven register'.
  • U ontvangt hierna de inlogcode, zodat u kennis kunt nemen van de informatie voor ingeschrevenen.
  • U bent vanaf dat moment voor klanten en cursisten te vinden in het register docent gevaarsbeheersing.
  • U ontvangt 4x per jaar een nieuwsbrief en verschillende kortingen bij organisaties.
  • U mag in uw media-uitingen gebruik maken van het kwaliteitskeurmerk SRDG.
  • U ontvangt jaarlijks een certificaat van inschrijving.

Docenten die niet aan deze eisen voldoen, maar toch menen aan de criteria voor een docent gevaarsbeheersing te voldoen kunnen een verzoek hiertoe indienen bij het bestuur van de stichting. Surf dan naar contact.Inschrijven Register
Bestuur
EGC
Huishoudelijk Reglement
Klachtenregeling
Statuten


Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing - Hulst 71 - 5662 TD Geldrop - 040 285 26 82 - info@gevaarsbeheersing.nl        Website by The Cre8ion.Lab